TI Suerom Auto garantează confidențialitatea datelor personale colectate în timpul vizitării de către dvs. a paginilor sale Web, în concordanță cu legislația română în vigoare. TI Suerom Auto prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră în scopuri asociate serviciilor și produselor, gen: contactarea prin poștă, email, fax, mesaje text sau telefon în legătură cu oferte de produse și servicii ale TI Suerom Auto sau efectuarea de studii de piață în vederea determinării gradului de satisfacție a clienților, profil al clientului, rapoarte statistice etc., conform  prevederilor Legii nr. 677/2001. Prelucrarea datelor cu caracter personal de către TI Suerom Auto este notificată la A.N.S.P.D.C.P. sub numărul 21259/12.10.2011.